اطلاعیه واحد سهام شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن 20/08/1394

به کلیه سهامداران محترم شرکت

پیرو آگهی منتشره در روزنامه دنیای اقتصاد و سایت کدال سازمان بورس و اوراق بهادار به اطلاع می‌رساند آخرین مهلت استفاده از حق تقدم‌های ایجاد شده در افزایش سرمایه مورخ 1394/06/18این شرکت، روز یک‌شنبه مورخ 1394/08/24 می‌باشد و مهلت مذکور تمدید نمی‌گردد، لذا ارسال گواهی استفاده از حق تقدم‌ها قبل از اتمام مهلت مقرر به این شرکت مزید امتنان خواهد بود.

                            

هیات مدیره  

۲۰ آبان ۱۳۹۴ ۱۱:۳۸