شرایط دریافت وام ۶۰ میلیونی در فرابورس/ افزایش سقف فروش ۴ ماهه برای اوراق جدید22/9/94

شرایط دریافت وام ۶۰ میلیون تومانی خرید و ساخت مسکن با اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن در فرابورس اعلام شد.

به گزارش خبرنگار بورس خبرگزاری فارس بر اساس این گزارش، سقف فردی استفاده از تسهیلات خرید و ساخت مسکن از محل گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن در شهر تهران 600 میلیون ریال و معادل 120 ورقه گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن است.

براساس اعلام بانک مسکن به فرابورس  استفاده از سقف های تسهیلاتی 60 میلیون تومانی  از محل گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن صادره در نماد های "تسه 9408" یا به عبارتی برای اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن آبانماه و نماد های بعدی امکان پذیر است.

همچنین پرداخت تسهیلات از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن صادره در نماد های "تسه 9407 و ماقبل آن صرفاً تا سقف های تسهیلات قبلی (500 میلیون ریال برای زوجین و 350 میلیون ریال برای سایر اقشار) امکان پذیر است.

متقاضیان استفاده از تسهیلات مسکن با سقف های جدید می توانند به یکی از روش های زیر ازاین مزایا استفاده کنند:

الف) خرید اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن به تعداد مورد نیاز در نماد های " تسه 9408 " و به بعد.

ب) استفاده از اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن قبلی (در نماد های تسه 9407 و قبل از آن) تا سقف های تسهیلات قبلی و خرید مابه التفاوت از محل ارواق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن جدید (در نماد های تسه 9408 و بعد از آن).

به گزارش فارس برای جلوگیری از انجام معاملات سوداگرایانه بر روی نماد های معاملاتی گواهی اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن ناظر بازار فرابورس، محدودیت های زیر در هنگام فروش اوراق در نظر گرفته است:

محدودیت فروش دو ماهه جهت نمادهای" تسه 9408" و نماد های قبلی .

محدودیت فروش چهار ماهه برای نماد های "تسه 9409 " و نماد های بعدی .

۲۲ آذر ۱۳۹۴ ۱۴:۳۴