بازتاب اخبار شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن در هفته نامه بانک و مسکن 14-10-94

به گزارش روابط عمومی شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن؛ هفته نامه بانک و مسکن در جدیدترین شماره خود اخبار شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن را بازتاب داد.

بازتاب اخبار را در هفته نامه شماره 588 بانک و مسکن زیر مشاهده فرمایید.

بازتاب خبر گروه در بانک مسکن

بازتاب خبر گروه در بانک مسکن

۱۴ دی ۱۳۹۴ ۰۹:۱۷