اولین هم‌اندیشی مدیران و کارکنان کنترل پروژه در هلدینگ برگزار شد. 10-11-94

به گزارش روابط عمومی شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن؛ اولین هم‌اندیشی مدیران وکارکنان کنترل پروژه شرکت با حضور نمایندگان شرکت‌های تابعه روز شنبه مورخ 10 بهمن ماه با محوریت تعیین زمان استاندارد برای اجرای پروژه ها در محل دفتر مرکزی برگزار شد.


هم اندیشی مدیران کنترل پروژه بهمن 94

در ابتدای جلسه مهندس قالیچه باف معاونت توسعه فناوری و ساخت ؛ مواردی را در خصوص دغدغه‌های کنترل پروژه و مدیریت تاخیرات پروژه عنوان کردند. در ادامه جلسه چگونگی استانداردسازی زمان پروژه ها مورد بحث و تبادل نظر حاظرین جلسه قرار گرفت.

هم اندیشی مدیران کنترل پروژه بهمن 94
 ۱۰ بهمن ۱۳۹۴ ۱۶:۳۶