آگهی دعوت به مجمع عمومی سالانه دارندگان واحد های سرمایه گذاری صندوق سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان مسکن شمال غرب 12-2-95

 
مجمع صندوق شمالغرب
۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۵ ۰۸:۵۷