چاپ آگهی پذیره نویسی افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس در روزنامه دنیای اقتصاد

آگهی پذیره نویسی افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس امروز دوشنبه 3 خرداد ماه 95 در صفحه 32 روزنامه دنیای اقتصاد به چاپ رسیده است.

پذیره نویسی سهام پردیس
۳ خرداد ۱۳۹۵ ۱۰:۵۰