مجمع عمومی سالیانه صندوق سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان مسکن شمال غرب برگزار شد.10-3-95

به گزارش روابط عمومی شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن، مجمع عمومی سالانه صندوق سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان مسکن شمال غرب در تاریخ هشتم خرداد ماه امسال با مشارکت بیش از 97 درصد از دارندگان واحد سرمایه گذاری در محل سالن اجتماعات گروه سرمایه گذاری مسکن برگزار شد.
ترکیب هیات رئیسه این مجمع شامل: محمد رضا امینی به عنوان رییس؛ محمد مهدی نادری نور عینی به عنوان ناظر اول؛ محسن قالیچه باف یزدی به عنوان ناظر دوم، و میر احمد مصطفایی  به عنوان منشی بود.

 
مجمع صندوق شمالغرب خرداد 95

در این جلسه بعد از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، صورتهای مالی متنهی به 29 اسفند ماه 1394 سال 94 به تصویب سهامداران حاضر در مجمع رسید و همچنین حسابرس، روزنامه کثیر الانتشار، حق حضور اعضای هیات مدیره، تعیین گردید.
در ادامه جلسه، موادی از اساسنامه به شرح ذیل تغییر یافت:
بند2-1) ماده 15:
مدیر صندوق باید با توجه به متراژ کل زیر بنا و تعداد  واحد های مسکونی در جریان ساخت حسب تبصره ذیل این بند اقدام به دعوت از کارشناسان رسمی به میزان سه برابر مورد نیاز نموده و به همراه حق الزحمه هر یک و فهرست تفصیلی دارایی های صندوق و بهای تمام شده هر یک بر اساس صورتهای مالی حسابرسی شده صندوق، به منظور تصویب به هیئت مدیره صندوق پیشنهاد نماید. هر یک از ارکان صندوق نیز میتواند کارشناس رسمی مورد نیاز را به همراه حق الزحمه پیشنهادی به هیئت مدیرهمعرفی نماید.
تبصره: تعداد کارشناسان رسمی مورد نیاز برای ارزیابی پروژه در دست احداث صندوق به ترتیب زیر تعیین خواهد شد:
تا سقف 2.000 متر مربع زیر بنای کل و یا 100 واحد مسکونی، حداقل یک کارشناس.
تا سقف 40.000 متر مربع زیر بنای کل و یا 200 واحد مسکونی، حداقل دو نفر کارشناس
بالاتر از 40.000 متر مربع زیر بنای کل و یا 200 واحد مسکونی به بالا، هیئت مدیره سه نفره کارشناسان
چنانچه پروژه ترکیبی بوده و شامل کاربری‌های  اداری و تجاری نیز باشد جهت ارزیابی هر یک از کاربری‌های مذکور یک نفر کارشناس متخصص در این امر اضافه خواهد شد.
بند 2-2) ماده 15:
هیئت مدیره صندوق به دعوت مدیر تشکیل جلسه داده و کارشناسان رسمی دادگستری معرفی شده، سوابق کاری، رشته تخصصی و حق الزحمه پیشنهادی آن‌ها را برسی کرده از بین آن‌ها به حسب تعداد مورد نیاز گفته شده در تبصره بند 2-1 همین ماده انتخاب کرده و اقلام دارایی مورد نیاز ارزیابی هر کارشناس رسمی را با توجه به رشته تخصص وی تعیین می‌نماید.
بند 3 ماده 59:
گزارش خالص ارزش واحدهای سرمایه‌گذاری به بهای تمام شده برای پایان هر دوره سه ماهه و به ارزش روز برای پایان هر دوره شش ماهه حداکثر 45 روز پس از هر دوره.
ماده 21:
رییس مجمع با اکثریت نسبی آراء از بین دارندگان واحد های سرمایه‌گذاری حاضر در جلسه، توسط مجمع صندوق انتخاب می‌شود. رییس مجمع وظیفه اداره جلسه را به عهده دارد. دو ناظر نیز از بین دارندگان واحد های سرمایه گذاری حاضر در جلسه و یک منشی با اکثریت نسبی آراء، توسط مجمع صندوق انتخاب می‌شود.

  
مجمع صندوق شمالغرب خرداد 95

شایان ذکر است صندوق مذکور متعلق به پروژه مسکونی نرگس می باشد که در شهر تبریز منطقه رشدیه در حال ساخت می باشد. این پروژه در زمینی به مساحت 3050 متر مربع با زیربنای کل 29544 متر مربع در قالب 96 واحد مسکونی در حال احداث است.

۱۰ خرداد ۱۳۹۵ ۰۹:۲۳