بازدید مدیر عامل گروه سرمایه گذاری مسکن از پروژه های شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران1-4-95

محمد رضا امینی از 2 پروژه شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران بازدید به عمل آورد.

به گزارش روابط عمومی شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن؛ محمد رضا امینی، مدیر عامل گروه سرمایه گذاری مسکن دوشنبه 31 خرداد ماه امسال از پروژه‌های اداری خدامی و اداری مروارید، متعلق به شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران بازدید به عمل آورد.

در این بازدید  معاونین شرکت به همراه مدیر عامل و معاونین شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران هم حضور داشتند


بازدید مدیر عامل از تهران خرداد 95


بازدید مدیر عامل از تهران خرداد 95


بازدید مدیر عامل از تهران خرداد 95


بازدید مدیر عامل از تهران خرداد 95

۱ تیر ۱۳۹۵ ۱۲:۲۳