بازدید مدیران یک شرکت ایتالیایی از پروژه سرمایه گذاری مسکن تهران1-4-95

به گزارش روابط عمومی شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن؛ 2شنبه  31 خرداد ماه امسال در جلسه‌ای با حضور محمد رضا امینی، مدیر عامل به همراه معاونین با مدیران شرکت ایتالیایی    EDIMO در سالن جلسات دفتر مدیر عامل برگزار شد.

در این نشست ضمن معرفی توانمندی های شرکت گروه  موارد متعددی نظیر انتقال دانش فنی در حوزه مقاوم سازی بناها در برابر زلزله و سایر زمینه های مرتبط مطرح و مورد بررسی قرار گرفت. گروه ایتالیای پس از جلسه با حضور در محل پروژه اداری خدامی تهران از این پروزه بازدید به عمل آوردند


جلسه با شرکت ایتالیایی خرداد 95

جلسه با شرکت ایتالیایی خرداد 95
 

۱ تیر ۱۳۹۵ ۱۲:۵۹