تغییرات در هیات مدیره شرکت پویا نوین پارس8-4-95

به گزارش روابط عمومی شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن؛ محمد رضا امینی، مدیر عامل گروه سرمایه‌گذاری مسکن، در تاریخ ششم تیرماه امسال، طی حکمی حسین شفقی را به عنوان نماینده شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن، جهت عضویت در هیات مدیره شرکت پویا نوین پارس منصوب کرد.

ایشان همچنین از زحمات آقای اخوی در مدت تصدی هیات مدیره تقدیر و تشکر نمود.

شایان ذکر است شرکت پویا نوین پارس، از شرکت‌های تابعه گروه سرمایه‌گذاری مسکن است که مسئولیت امور حسابرسی داخلی گروه را به عهده دارد
۹ تیر ۱۳۹۵ ۱۵:۳۱