تغییرات در هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری مسکن جنوب 28-04-95

بر اساس حکم مدیر عامل گروه سرمایه‌گذاری مسکن، یکی از اعضای هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری مسکن جنوب تغییر کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن، محمدرضا امینی، مدیر عامل شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن طی حکمی علی کمالی را جایگزین اسماعیل تبادار، عضو هیات مدیره پیشین شرکت جنوب نمود.

امینی در این جلسه ضمن تقدیر و تشکر از آقای تبادار بابت خدمات ایشان در دوره عضویت در هیات مدیره این شرکت، برای آقای کمالی آرزوی موفقیت نمودند.


تودیع تبادار معارفه کمالی 1  


تودیع تبادار معارفه کمالی 2

۲۹ تیر ۱۳۹۵ ۱۰:۵۵