صعود تیم کوهنوردی گروه سرمایه‌گذاری مسکن به قله دماوند11-5-95

صعود تیم کوهنوردی گروه سرمایه‌گذاری مسکن به قله دماوند11-5-95
تیم کوهنوردی گروه سرمایه‌گذاری مسکن به قله 5671 متردماوند صعود کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن، تیم کوهنوردی شرکت، متشکل از آقایان جنت رستمی و فندرسکی در تاریخ هشتم مرداد ماه امسال با یک گروه کوهنوردی، موفق به صعود به قله دماوند شدند.


صعود تیم کوهنوردی شرکت به دماوند 8 مرداد95

صعود تیم کوهنوردی شرکت به دماوند 8 مرداد95
 


صعود تیم کوهنوردی شرکت به دماوند 8 مرداد95


صعود تیم کوهنوردی شرکت به دماوند 8 مرداد95
۱۱ اَمرداد ۱۳۹۵ ۱۰:۴۱