عضو جدید هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب منصوب شد.18-5-95

عضو جدید هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب، از شرکت های تابعه گروه سرمایه گذاری مسکن منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن، محمد رضا امینی مدیر عامل گروه سرمایه‌گذاری مسکن، در حکمی در تاریخ 17 مرداد ماه 1395، سید مسعود مروج جهرمی را به نمایندگی از شرکت پارس مسکن سامان به عضویت در هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب منصوب کرد.
مدیریت روابط عمومی در سمت جدید برای ایشان آرزوی توفیق از درگاه الهی دارد.

سید مسعود مروج

۷ شهریور ۱۳۹۵ ۱۰:۱۱