بازدید مدیر عامل و هیات همراه از پروژه‌های شرکت سرمایه‌گذاری مسکن گیلان19-5-95

محمدرضا امینی، مدیر عامل شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن و معاونین، از پروژه‌های شرکت گیلان در شهر رشت بازدید به عمل آورده و از نزدیک در جریان روند اجرا و جزئیات این پروژه‌ها قرار گرفتند.

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری مسکن گیلان، مهندس امینی و هیئت همراه طی جلساتی در جریان روند پیشرفت پروژه های در دست احداث این شرکت قرار گرفتند و پس از آن ضمن حضور در محل پروژه‌های مسکونی لاکانشهر، گلفام، ساختمان پزشکان آتیه و هایپر مارکت دیلمان، از نزدیک در جریان جزئیات این پروژه‌ها قرار گرفته و از آن‌ها بازدید بعمل آوردند. برنامه دیگر این سفر، بازدید از زمین‌های مستعد ساخت معرفی شده به شرکت بود که در ادامه این سفر انجام شد.

بازدید مدیر عامل و هیات همراه از پروژه‌های شرکت سرمایه‌گذاری مسکن گیلان19-5-95

بازدید مدیر عامل و هیات همراه از پروژه‌های شرکت سرمایه‌گذاری مسکن گیلان19-5-95

بازدید مدیر عامل و هیات همراه از پروژه‌های شرکت سرمایه‌گذاری مسکن گیلان19-5-95  

۷ شهریور ۱۳۹۵ ۱۱:۰۰