عضو جدید هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری مسکن گیلان منصوب شد.19-5-95

عضو جدید هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری مسکن گیلان (از شرکت های تابعه گروه سرمایه گذاری مسکن) منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن، محمد رضا امینی مدیر عامل گروه سرمایه‌گذاری مسکن،در حکمی در تاریخ 16مرداد ماه 1395، حسن نوروزی را به نمایندگی از شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن به عضویت در هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری مسکن گیلان منصوب کرد. شایان ذکر است در این حکم امینی، از زحمات کامبیز جوادی در مدت تصدی هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری مسکن گیلان تقدیر به عمل آورد.
مدیریت روابط عمومی در سمت جدید برای ایشان آرزوی توفیق از درگاه الهی دارد.
۷ شهریور ۱۳۹۵ ۱۱:۱۶