درج اولین صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله زمین و ساختمان در بورس تهران

صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان، با نماد «نارون» در فهرست نرخ‌های بازار صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس، درج شد. این صندوق توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن الوند با هدف تامین مالی پروژه نارون اراک ایجاد شده است.

به گزارش روابط عمومی بورس تهران به نقل از مدیریت پذیرش- براساس مصوبه‌ بورس اوراق بهادار تهران، صندوق سرمایه‌گذاری قابل‌معامله زمین و ساختمان مسکن نارون در بورس اوراق بهادار تهران درج شد.
براساس این گزارش از این تاریخ (دوم شهریورماه 1395) صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله زمین و ساختمان مسکن نارون با نماد « نارون(NARVAN)» در فهرست نرخ‌های بازار صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس اوراق بهادار تهران درج ‌گردید.
 امیدنامه‌ی پذیرش و درج این صندوق به همراه اساسنامه آن و گزارش توجیهی و مجوز سازمان بورس واوراق بهادار طرح از پیوند زیر قابل دریافت است.
صندوق نارون

۷ شهریور ۱۳۹۵ ۱۴:۳۵