انتصاب مدیر عامل و اعضای هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری مسکن البرز

طی احکام جداگانه‌ای از سوی محمدرضا امینی، مدیر عامل شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن، شهرام شهریاری به عنوان مدیر عامل و آقایان محمدی و نادری به عنوان اعضای جدید هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری مسکن البرز منصوب شدند. امینی خود نیز به عنوان دیگر عضو در هیات مدیره این شرکت حضور خواهد داشت. محمدی در حال حاضر رئیس اداره ساختمان بانک مسکن و نادری نیز معاون مالی و منابع انسانی شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن است.

به گزارش روابط عمومی شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن، امینی در جلسه‌ای که صبح روز چهارشنبه مورخ سوم شهریور ماه 95 در دفتر مدیر عامل برگزار گردید، ضمن تقدیر از آقایان جنت رستمی، نعمتی و نیاوند به عنوان اعضای قبلی هیات مدیره، گفت: «هلدینگ برای اجرای برخی از پروژه‌های خاص، نیاز به یک بازوی اجرایی چابک و چالاک داشت که با نظر هیات مدیره، شرکت البرز به عنوان این بازو انتخاب شد و فعالیت این شرکت از سر گرفته خواهد شد».
شایان ذکر است شرکت سرمایه‌گذاری مسکن البرز، از جمله شرکت‌های تابعه گروه سرمایه‌گذاری مسکن است که از سال 1389 فعالیت‌های آن متوقف و اموال آن به سایر شرکت‌های گروه منتقل گردید.

تغییر در هیا ت مدیره البرز شهریور ماه 95
تغییر در هیا ت مدیره البرز شهریور ماه 95
تغییر در هیا ت مدیره البرز شهریور ماه 95
تغییر در هیا ت مدیره البرز شهریور ماه 95
تغییر در هیا ت مدیره البرز شهریور ماه 95

۷ شهریور ۱۳۹۵ ۱۵:۰۲