صعود تیم کوهنوردی گروه سرمایه‌گذاری مسکن به قله علم کوه

تیم کوهنوردی گروه سرمایه‌گذاری مسکن به قله ٤.٨٥٠ مترعلم کوه صعود کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن، تیم کوهنوردی شرکت، متشکل ازآقایان جنت رستمی، فندرسکی و بانژاد در تاریخ سوم شهریور ماه امسال، موفق به صعود به قله علم کوه (دومین قله مرتفع ایران) شدند.
شایان ذکر می‌باشد گروه کوهنوردی گروه سرمایه‌گذاری مسکن، در مرداد ماه امسال موفق به صعود قله دماوند شده بودند.

صعود تیم کوهنوردی  به علم کوه شهریور 95
صعود تیم کوهنوردی  به علم کوه شهریور 95
صعود تیم کوهنوردی  به علم کوه شهریور 95

۷ شهریور ۱۳۹۵ ۱۵:۱۰