دولت برای شروع مسکن اجتماعی نباید منتظر اتمام مسکن مهر بماند

مدیر مطالعات علمی طرح جامع مسکن با بیان اینکه دولت برای شروع مسکن اجتماعی نباید منتظر اتمام مسکن مهر می‌ماند، گفت: مسکن اجتماعی باید به صورت محدود آغاز می‌شد.

فردین یزدانی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در پاسخ به این سوال که آیا بهتر نبود دولت طرح مسکن اجتماعی را قبل از اتمام مسکن مهر آغاز می‌کرد؟ گفت: در طرح جامع مسکن پیشنهاد اجرا و آغاز طرح مسکن اجتماعی به دولت داده شده بود تا پس آغاز آزمایشی طرح در حد وسیع شروع شود به هر حال چون منابع مالی دولت محدود است و تا مسکن مهر به اتمام نرسد نمی توان پروژه نیمه کاره را رها کرد دولت تصمیم گرفت تا مسکن مهر به پایان برسد و سپس طرح جدید را آغاز کند.

*یکی از اشکالات مسکن مهر این بود که ابتدا به صورت پایلوت آغاز نشد

وی ادامه داد:اما این منافی این نیست که به صورت پایلوت طرح مسکن اجتماعی آغاز نشود چون یکی از ایرادها و مشکلات مسکن مهر این بود که ابتدا به صورت پایلوت اجرا نشد که مشخص شود که ایرادات و مشکلات آن چیست.

کارشناس اقتصادی مسکن اضافه کرد: بهتر بود که دولت به صورت محدود و پایلوت کلنگ طرح مسکن اجتماعی را به زمین می‌زد و زمانی که مسکن‌ مهر به اتمام رسید و آن منابع مالی به سمت مسکن اجتماعی می رفت و آنرا در سطح وسیع ادامه می‌داد.

یزدانی افزود: متاسفانه دولت این اقدام را انجام نداد و اگر دولت به صورت محدود و آزمایشی طرح مسکن اجتماعی را آغاز می‌کرد خیلی بهتر بود که متاسفانه بنا به دلایل نامشخصی این کار را انجام نداد.

مدیر مطالعات علمی طرح جامع مسکن در پاسخ به این سوال که آیا آغاز طرح مسکن اجتماعی در طرح جامع مسکن دیده شده بود گفت: اتفاقا یکی از نقاط پررنگ طرح جامع مسکن طرح مسکن اجتماعی بود که به طور مفصل برای آن برنامه اجرایی و عملیاتی دیده شده بود و حتی محاسبه کرده بودیم که چه میزان منابع مالی نیاز دارد پس اگر قرار بود این طرح آغاز و اجرا شود به طور تفصیلی این طرح در طرح جامع مسکن دیده شده است.

یزدانی ادامه داد: توصیه ما به دولت این بود که به طور محدود طرح مسکن اجتماعی را آغاز کند و آرام آرام آن را از لحاظ مقیاس گسترش دهد.

وی در پاسخ به این سوال که آ‌یا تصور نمی‌کنید که مسکن اجتماعی هم مثل مسکن مهر به مشکل برخواهد خورد گفت: هر کاری که خارج از مکانیزم بازار برای تامین مسکن گروه‌های کم‌درآمد کند همان مسکن اجتماعی خواهد شد پس مهم این است که اجرا و مکانیزم اجرای آن چگونه باشد.

*اشکال اساسی مسکن مهر این بود که همه چیز بر گردن دولت بود/خط اعتباری یکی از همین اشکالات

وی افزود: مسکن مهر یك اشکال اساسی داشت که همه چیز بر گردن دولت بود و نهادهای اجتماعی در آن مداخله نداشتند و بر روی ملکیت تاکید داشت و نه سرپناه، پس بنابراین با دیدن تمام این نواقص ما پیشنهاد مسکن اجتماعی را به دولت ارائه کردیم.

وی ادامه داد: از لحاظ کارشناسی نیز مسکن اجتماعی در مجامع مختلف مطرح و چکش‌کاری شد و در آخر به یک وفاق نسبی رسیدیم که به صورت محدود طرح مسکن اجتماعی آغاز شود.

وی ادامه داد: تصور ما این بود که اگر آن شیوه‌ای که ما برای اجرای مسکن اجتماعی پیشنهاد دادیم به هیچ وجه به مشکلاتی که مسکن مهر داشت با آن مواجه نخواهد شد.

یزدانی خاطرنشان کرد: در مسکن اجتماعی مشکلات ساختاری که مسکن مهر داشت به وجود نخواهد آمد چرا که در مسکن مهر به شدت بر مالکیت تاکید شده بود و تامین منابع مالی آن از محل بانک مرکزی بود در حالی که در مسکن اجتماعی این موضوع به هیچ وجه این طور نخواهد بود.

کارشناس اقتصادی مسکن ادامه داد: در مسکن اجتماعی پیشنهاد شده است که منابع مالی خط اعتباری نباشد بلکه از محل یارانه‌های دولت تامین اعتبار شود و بانک مرکزی وام خواهد داد و یارانه کمک بهره راه هم در آن خواهد دید. 

وی افزود: در مسکن اجتماعی نهادهای رفاه اجتماعی مثل کمیته امداد، بهزیستی و سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی همراه دولت هم افزایی منابع خواهند داشت تا گروه‌های هدف به راحتی و به خوبی شناسایی شوند و کارآیی منابع مالی افزایش یابد.

وی ادامه داد: اشکالات مسکن مهر در مسکن اجتماعی رفع شده است و وجود خط اعتباری بانک مرکزی برای مسکن مهر یک اشکال اساسی بود که در مسکن اجتماعی آن را از محل یارانه‌های دولت مرتفع کردیم. 

به گفته وی، خط اعتباری یعنی چاپ پول پس این موضوع در مسکن اجتماعی به خوبی دیده شدو شناسایی گروه‌های هدف توسط نهادها صورت بگیرد تا اشکالات ساختاری که مسکن مهر داشت مسکن اجتماعی نداشته باشد.

یزدانی ادامه داد: علی‌رغم تمام این اقدامات متاسفانه دولت آغاز مسکن اجتماعی را به صورت محدود و آزمایشی انجام نداد تا پس از اتمام مسکن مهر با یک اقدام قابل قبول مسکن اجتماعی در سطح وسیع اجرایی و عملیاتی شود.

چندی پیش آخوندی وزیر راه و شهرسازی گفته بود که بعد از اتمام مسکن مهر مسکن اجتماعی را آغاز می کنیم.

۷ شهریور ۱۳۹۵ ۱۵:۳۱