عضو جدید هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس منصوب گردید

محمد رضا امینی درحکمی سید کمال الدین شهریاری را به عنوان عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس منصوب نمود.

به گزارش روابط عمومی شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن، در جلسه هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس که در روز شنبه ششم شهریور ماه امسال برگزار شد محمد رضا امینی مدیرعامل گروه سرمایه گذاری مسکن، درحکمی سید کمال الدین شهریاری را به عنوان عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس منصوب نمود.

در ادامه جلسه، اعضای هیات مدیره، سید کمال الدین شهریاری را به عنوان رئیس و محسن قالیچه باف یزدی را به عنوان نائب رئیس انتخاب نمودند.

امینی در این جلسه با اهدای لوح سپاس از زحمات مهندس صومعلو در مدت تصدی هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس  تقدیر به عمل آورد.


تغییر در هیات مدیره پردیس شهریور ماه 95
تغییر در هیات مدیره پردیس شهریور ماه 95
تغییر در هیات مدیره پردیس شهریور ماه 95

۷ شهریور ۱۳۹۵ ۱۶:۰۴