بازدید مدیر عامل از پروژه‌های سرمایه‌گذاری مسکن شمال

محمد رضا امینی و هیات همراه از پروژه‌های شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال بازدید به عمل آوردند.

به گزارش روابط عمومی شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن, محمد رضا امینی مدیر عامل گروه سرمایه گذاری مسکن به همراه معاونین، دوشنبه هشتم شهریور ماه امسال با حضور در محل پروژه‌های شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمال از آنان بازدید به عمل آورد.

امینی با حضور در پروژه در حال ساخت درنا بابلسر از روند اجرایی این پروژه بازدید و روند پیشرفت را مثبت ارزیابی نمود.

در این بازدید یاسینی مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال توضیحاتی ازروند اجرایی پروژه‌های شرکت شمال ارائه نمود.

بازدید امینی از شمال شهریور 95
بازدید امینی از شمال شهریور 95
بازدید امینی از شمال شهریور 95

۱۳ شهریور ۱۳۹۵ ۱۱:۳۵