جلسه آموزشی «پولشویی و راه‌های مبارزه با آن» در گروه سرمایه گذاری مسکن برگزار شد

به گزارش روابط عمومی شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن؛ با هماهنگی مدیریت منابع انسانی گروه سرمایه‌گذاری مسکن، جلسه آموزشی «پولشویی و راه‌های مبارزه با آن» با حضور معاونین، مدیران و کارشناسان مالی گروه سرمایه‌گذاری مسکن و شرکت‌های تابعه روز چهارشنبه مورخ 17 شهریور ماه 95 در ساختمان هلدینگ برگزار شد.

در این جلسه مباحثی از قبیل کلیات، اهداف، مراحل، انواع، اثرات پولشویی، اقدامات بین المللی در زمینه مبارزه با پولشویی، راه‌کارهای مبارزه با پولشویی، اقدامات ایران در ایران در زمینه پولشویی و ... تشریح گردید.

جلسه آموزشی پولشویی
جلسه آموزشی پولشویی

۲۰ شهریور ۱۳۹۵ ۱۱:۲۰