دولت در زمان رکود، انبوه‌سازان را به تولید مسکن تشویق کند

خبرگزاری فارس: رئیس انجمن انبوه سازان مسکن کشور گفت: دولت باید در زمان رکود ،انبوه سازان را برای تولید مسکن تشویق کند تا پس از اینکه بازار مسکن از رکود خارج و به سمت رونق رفت، مشکلی از بابت افزایش قیمت مسکن بخاطر کمبود مسکن به وجود نیاید.

مجتبی بیگدلی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اظهار داشت:بازار مسکن در ایران ثابت کرده که چرخه رکود مسکن هر سه یا چهار سال یکبار وارد این بازار می شود و مجددا خارج می شود، بنابراین در دوران رکود ،قیمت ها به شکل یک فنر فشرده در آمده و بعد از سپری کردن این دوران چندین برابر افزایش می یابد.
وی افزود: موضوعی که ماهها به آن تاکید می شود این است که مدام اعلام می شود قیمت مسکن در حال کاهش است اما باید این موضوع را متذکر شوم که در زمان رکود بازار مسکن،تولید مسکن کاهش و فرار سرمایه از بخش مسکن صورت می گیرد.
وی با بیان اینکه آرزوی انبوه سازان متعادل شدن قیمت مسکن و حتی کاهش است اظهار داشت:تولید مسکن در کشور با 1200 گروه شغلی دیگر در ارتباط بوده و 70 درصد اشتغال کشور را به خود اختصاص می دهد اما متاسفانه رکودی که بازار مسکن با آن مواجه شده عواقب بدی را در آینده خواهد داشت چرا که این رکود موجب کاهش سرمایه گذاری و کمبود عرضه مسکن و سپس افزایش قیمت خواهد شد.
بیگدلی تاکید کرد:دولت باید در زمان رکود ،انبوه سازان را برای تولید مسکن تشویق کند تا پس از اینکه بازار مسکن از رکود خارج و به سمت رونق رفت، مشکلی از بابت افزایش قیمت مسکن بخاطر کمبود مسکن به وجود نیاید.
وی تصریح کرد:مطمئنا شرایط رکودی حاکم بر بازار مسکن و کاهش قیمت ها موجب عدم اطمینان سرمایه‌گذاری در بخش مسکن شده و کشور یکباره با خلاء چندین ساله تولید و عرضه مسکن مواجه خواهد شود.
رئیس انجمن انبوه‌سازان مسکن افزود: دولت باید روح سرمایه‌گذاری در بخش مسکن را زنده نگه دارد تا کشور با کمبود تولید و عرضه مسکن مواجه نشود.

۳۱ فروردین ۱۳۸۸ ۱۳:۱۱
فارس |