بازدید مدیر عامل گروه سرمایه‌گذاری مسکن و هیات همراه از پروژه‌های شرکت جنوب

مدیر عامل گروه سرمایه‌گذاری مسکن و هیات همراه با حضور در شهر شیراز، از پروژه‌های شرکت سرمایه‌گذاری مسکن جنوب بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن، سه‌شنبه 27 مهر ماه 1395، محمدرضا امینی (مدیر عامل گروه) و سید مسعود مروج (معاون توسعه فناوری و ساخت گروه)، به همراه آقایان رحمتیان (مشاور عالی مدیر عامل بانک مسکن)، و مدیر عامل و هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری مسکن جنوب، ضمن حضور در شهر شیراز، از پروژه‌های احداثی این شرکت بازدید نموده و از نزدیک در جریان روند اجرایی آن‌ها قرار گرفتند.
پروژه‌های بازدید شده توسط امینی و هیات همراه در شهر شیراز شامل مجتمع‌های مسکونی دراک و نیلوفر شیراز بود. همچنین تعدادی از زمین‌های پیشنهاد شده به شرکت جهت اجرای پروژه‌های جدید، توسط ایشان مورد بازدید قرار گرفت.

بازدید امینی از جنوب مهر95
بازدید امینی از جنوب مهر95

۲۸ مهر ۱۳۹۵ ۱۲:۴۷