بازتاب اخبار شرکت در هفته نامه بانک و مسکن مورخ یکم آبان ماه

هفته نامه بانک و مسکن در شماره 627 خود در تاریخ یکم آبان ماه 1395 اقدام به بازتاب اخبار شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن نموده است.

بازتاب اخبار شرکت در هفته نامه بانک و مسکن

۲ آبان ۱۳۹۵ ۱۴:۴۴