حضور سرمایه‌گذاران خارجی در شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن

نماینده‌های شرکت‌های بزرگی از کره جنوبی و آلمان، روزهای اول و دوم آبان ماه سال جاری به منظور گسترش همکاری‌های اقتصادی و تجاری، با جمعی از معاونین و مدیران گروه سرمایه‌گذاری مسکن مذاکره کردند.

نماینده‌های شرکت‌های بزرگی از کره جنوبی و آلمان، روزهای اول و دوم آبان ماه سال جاری به منظور گسترش همکاری‌های اقتصادی و تجاری، با جمعی از معاونین و مدیران گروه سرمایه‌گذاری مسکن مذاکره کردند.
به گزارش روابط عمومی شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن، در یکی از این نشست‌ها که با حضور مدیر دفتر تجارت و سرمایه‌گذاری کشور آلمان، دو طرف فرصت‌های همکاری مشترک را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دادند.
در نشست دیگر نیز که با حضور یک شرکت بزرگ و قدرتمند کره‌ای انجام شد، در خصوص امکان سرمایه‌گذاری طرف کره‌ای در پروژه‌های شرکت بحث و تبادل نظر شد.
شایان ذکر است گروه سرمایه‌گذاری مسکن درصدد استفاده از فرصت‌های ایجاد شده در دوران پسا برجام است و در این راستا تاکنون مذاکرات متعددی با شرکت‌های خارجی معتبر و توانمند انجام شده است
جلسه مدیران گروه سرمایه‌گذاری مسکن با مدیر دفتر تجارت و سرمایه‌گذاری کشور آلمان در دفتر معاونت برنامه‌ریزی و امور شرکت‌ها؛  آبان ماه 1395
جلسه مدیران گروه سرمایه‌گذاری مسکن با مدیر دفتر تجارت و سرمایه‌گذاری کشور آلمان در دفتر معاونت برنامه‌ریزی و امور شرکت‌ها؛

۳ آبان ۱۳۹۵ ۱۵:۱۸