محمدرضا امینی به عنوان عضو هیات مدیره گروه سرمایه‌گذاری مسکن منصوب شد

طی حکمی از سوی مصطفی ازگلی، مدیر عامل گروه مالی بانک مسکن، محمدرضا امینی، مدیر عامل شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن به عنوان عضو هیات مدیره این شرکت منصوب گردید.
به گزارش روابط عمومی شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن، با این حکم که با استناد به انتخاب گروه مالی بانک مسکن به عنوان عضو حقوقی هیات مدیره در مجمع عمومی عادی مورخ 11 اسفند 94، به ایشان اعطا شده است، امینی برای باقیمانده دوره، جایگزین ازگلی شد که خود پیش از این نماینده گروه مالی بانک مسکن در هیات مدیره بود.
شایان ذکر است دیگر اعضای هیات مدیره شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن به ترتیب آقایان احمد فرشچیان به نمایندگی از شرکت عمرانی مسکن گستر، محمد حسین جوادیان فرزانه به نمایندگی از بانک مسکن، پرویز کاظمی به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی و محمد هاشم رکن تهران به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی هستند. 
۱۰ آبان ۱۳۹۵ ۱۴:۱۶