تعداد پروانه‌ ساختمانی تهران در بهار امسال نسبت به فصل مشابه سال قبل کاهش یافت

بر اساس یافته‌های مرکز آمار ایران، در بهار سال 1395، تعداد 1793 پروانه‌ی ساختمانی توسط شهرداری تهران صادر شده است که نسبت به فصل گذشته حدود 0.9 درصد نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 19.7 درصد کاهش داشته است،

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از مرکز آمار ایران، به دلیل اهمیت اطلاعات شهر تهران و به منظور حفظ قابلیت مقایسه اطلاعات با دوره‌های قبل، آمار مربوط به شهر تهران، به صورت سطری جداگانه در ذیل استان تهران ارائه شده است.

بر همین اساس، خلاصه یافته‌های این نشریه نیز در دو بخش "الف" برای شهر تهران و "ب" برای نقاط شهری کل کشور، تهیه شده است که به شرح زیر ارائه می‌شود.

الف - شهر تهران

در بهار سال 1395، تعداد 1793 پروانه‌ی ساختمانی توسط شهرداری تهران صادر شده است که نسبت به فصل گذشته حدود 0.9 درصد نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 19.7 درصد کاهش داشته است، این تعداد پروانه حدود 5.6 درصد از کل پروانه‌های ساختمانی کشور را تشکیل می‌دهد. از کل پروانه‌های صادر شده 9 پروانه (0.5 درصد) مربوط به افزایش بنا و 1784 پروانه (99.5 درصد) مربوط به احداث ساختمان بوده است که پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان نسبت به فصل گذشته حدود 1.0 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 20.0 درصد کاهش داشته است.

مجموع مساحت زیربنای تعیین شده در پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری تهران در بهار سال 1395 حدود 3783.8 هزار متر مربع بوده است که نسبت به فصل گذشته حدود 43.9 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 5.6 درصد افزایش داشته است و در حدود 24.2 درصد از مجموع کل زیربنای تعیین شده در پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری‌های کشور را تشکیل می‌دهد. همچنین متوسط مساحت زیربنا در پروانه‌های احداث ساختمان حدود 2121 متر مربع و در پروانه‌های احداث ساختمان مسکونی حدود 1532 متر مربع بوده است.

تعداد واخدهای مسکونی پیش‌بینی شده در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری تهران در بهار سال 1395 بالغ بر 15712 واحد بوده است که نسبت به فصل گذشته حدود 16.0 درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 21.7 درصد کاهش داشته است. این تعداد واحد مسکونی، 19.2 درصد از واحدهای مسکونی پیش‌بینی شده در پروانه‌های احداث ساختمان صادر شده از سوی شهرداری‌های کشور را تشکیل می‌دهد. با توجه به تعداد پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان در شهر تهران، متوسط تعداد واحد مسکونی در پروانه‌های احداث ساختمان 8.8 واحد و در پروانه‌های احداث ساختمان مسکونی نیز 8.8 واحد بوده است.

مجموع مساحت زمین پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان در حدود 2669.7 هزار متر مربع بوده است که نسبت به فصل گذشته حدود 361.6 درد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته 257.4 درصد افزایش داشته است. متوسط مساحت زمین در پروانه‌های احداث ساختمان 1496 متر مربع و در پروانه‌های احداث ساختمان مسکونی حدود 1076 مترمربع بوده است.

 

گزارش شاخص قیمت تولیدکننده نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران فصل تابستان 1395

شاخص‌های قیمت یکی از ابزارهای ارزیابی سیاست‌های اقتصادی اعمال شده توسط دولت و نیز ابزاری برای برنامه‌ریزان اقتصادی و سیاست‌گذاران می‌باشند. از مهمترین کاربردهای شاخص‌های قیمت می‌توان به استفاده از آنها برای محاسبه حساب‌های ملی کشور (و همچنین حساب‌های ملی فصلی و منطقه‌ای) به قیمت ثابت، محاسبه کمیت‌های واقعی (حقیقی) اقتصاد مانند: درآمد واقعی، دستمزد واقعی، هزینه واقعی و ...، محاسبه قدرت خرید پول، تعدیل حقوق و دستمزد و به روزرسانی دیون اشاره کرد.

اجرای طرح آمارگیری از قیمت تولیدکننده نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران در مرکز آمار ایران، پس از مطالعات نظری و شناخت گروه‌های اصلی نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران از سال 1390 آغاز شد. ضمناً از زمستان 1392 فرآیند الکترونیکی نمودن اجرای این طرح آغاز شد و در حال حاضر اجرای طرح به صورت الکترونیکی صورت می‌پذیرد. لازم به ذکر اسست اطلاعات قیمتی این طرح از طریق آمارگیری و بخش دیگر اطلاعات (میزان اهمیت اقلام) از طریق سازمان‌ نظام مهندسی استان تهران جمع‌آوری شده‌اند. پوشش جغرافیایی طرح، مناطق 22 گانه شهر تهران می‌باشد، بدین صورت که از مراکز عمده‌ی فروش یا کارخانه‌ها در استان تهران به عنوان منابع اطلاع، قیمت اقلام مورد پرسش قرار می‌گیرد و در نهایت، نتایج در قالب شاخص نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران و در سطح شهر تهران استخراج و منتشر می‌شود. لازم به ذکر است این شاخص، شاخص کل بخش ساختمان نمی‌باشند. مرکز آمار ایران برای اولین بار در کشور با تهیه این شاخص در 15 گروه، گام مهمی در تولید یکی از شاخص‌های اقتصادی کشور برداشته است. به پیوست جداول اطلاعاتی مربوط به شاخص قیمت تولید کننده نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران در فصل تابستان 1395 ارائه شده است که برخی از نتایج عمده‌ی حاصله به شرح زیل می‌باشد:

شاخص کل قیمت تولیدکننده نهاده‌های ساحتمان‌های مسکونی شهر تهران بر مبنای سال پایه 1390، در فصل تابستان 1395 برابر با 186.55، که نسبت به فصل قبل (183.93)، و فصل مشابه سال قبل (178.66) ، به ترتیب 1.41 و 4.41 درصد افزایش و نسبت به چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، 0.80 درصد افزایش داشته است.

شاخص گروه «سیمان، بتن، شن و ماسه» در فصل تابستان 1395 برابر با 183.15 است که نسبت به فصل قبل 3.08 درصد افزایش داشته است. شاخص گروه «گچ و گچ کاری» در فصل تابستان 1395 برابر با 195.43 است که نسبت به فصل قبل 0.71 درصد افزایش داشته است. شاخص گروه «انوع بلوک سفالی و آجر» در فصل تابستان 1395 برابر 169.37 است که نسبت به فصل قبل 0.59 درصد افزایش داشته است. شاخص گروه «موزاییک، کاشی و سرامیک» در فصل تابستان 1395 برابر با 208.02 است که نسبت به فصل قبل 1.00 درصد افزایش داشته است. شاخص گروه «سنگ» در فصل تابستان 1395 برابر با 208.02 است که نسبت به فصل قبل 1.00 درصد افزایش داشته است. شاخص گروه «آهن آلات، میلگرد، پروفیل درب و پنجره» در فصل تابستان 1395 برابر با 175.65 است که نسبت به فصل قبل 2.79 درصد افزایش داشته است. شاخص گروه «چوب» در فصل تابستان 1395 برابر با 175.65 است که نست به فصل قبل 1.84 درصد افزایش داشته است. شاخص گروه «ایزوگام، قیرگونی و آسفالت» در فصل تابستان 1395 برابر با 187.96 است که نسبت به فصل قبل 2.58 درصد افزایش داشته است. شاخص گروه «شیرآلات بهداشتی» در فصل تابستان 1395 برابر با 227.22 است که نسبت به فصل قبل 0.12 درصد افزایش داشته است. شاخص گروه «تاسیسات مکانیکی و انواع عایق‌های حرارتی» در فصل تابستان 1395 برابر با 203.93 است که نسبت به فصل قبل 0.33 درصد افزایش داشته است. شاخص گروه «یراق آلات درب و پنجره» در فصل تابستان 1395 برابر با 232.12 است که نسبت به فصل قبل 0.48 درصد افزایش داشته است. شاخص گروه «نقاشی ساختمان» در فصل تابستان 1395 برابر با 230.06 است که نسبت به فصل قبل 0.26 درصد افزایش داشته است. شاخص گروه «تاسیسات برقی» در فصل تابستان 1395 برابر با 221.81 است که نسبت به فصل قب 2.06 درصد افزایش داشته است. شاخص گروه «شیشه»  در فصل تابستان 1395 برابر با 192.06 است که نسبت به فصل قبل 0.01 درصد افزایش داشته است. شاخص گروه «خدمات» در فصل تابستان 1395 برابر با 211.99 است که نسبت به فصل قبل 0.22 درصد افزایش داشته است.

 

۱۱ آبان ۱۳۹۵ ۰۸:۴۹
فارس |