بازدید رئیس شورای شهر اصفهان از پروژه پارکینگ فرشادی

روز چهارشنبه، 12 آبان ماه 1395، رضا امینی، رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان و هیأت همراه، از روند اجرای پروژه خیابان و پارکینگ فرشادی اصفهان بازدید به عمل آوردند.

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه‌گذاری مسکن زاینده‌رود، در این بازدید که با حضور معاونین و جمعی از مدیران این شرکت انجام گردید، امینی از نزدیک در جریان روند اجرای پروژه خیابان فرشادی قرار گرفت.

شایان ذکر است این پروژه که در مرکز شهر اصفهان قرار دارد، توسط شرکت سرمایهگذاری مسکن زاینده‌رود به روش Top Down از اردیبهشت 1395 آغاز گردیده و تاکنون 50 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است

.
بازدید رئیس شورای شهر اصفهان از پروژه پارکینگ فرشادی
بازدید رئیس شورای شهر اصفهان از پروژه پارکینگ فرشادی .

۱۵ آبان ۱۳۹۵ ۰۹:۳۴