مجمع شرکت «سرمایه‌گذاری مسکن نوین پایدار» تشکیل شد

مجمع سالانه شرکت «سرمایه‌گذاری مسکن نوین پایدار» به منظور بررسی عملکرد هیات مدیره در سال مالی منتهی به 31 شهریور ماه 1395 برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن، این مجمع روز یکشنبه مورخ 16 آبان ماه با حضور 100 درصد سهامداران در محل دفتر مرکزی شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن تشکیل شد. ترکیب هیات رئیسه این مجمع شامل محمدرضا امینی به عنوان رییس، اکبر میر شفیعی به عنوان ناظر اول، محمد مهدی نادری نورعینی به عنوان ناظر دوم و میراحمد مصطفایی میلانی به عنوان منشی بود.
در این مجمع، گزارش یک ساله فعالیت هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری مسکن نوین پایدار توسط مهندس صالحی وزیری، مدیرعامل این شرکت ارائه و پس از استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، صورت‌های مالی منتهی به 31 شهریورماه سال 1395 به تصویب سهامداران رسید.
همچنین موسسه حسابرسی تدبیرگران مستقل به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه اندیش ارقام به عنوان بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشاردنیای اقتصاد نیز برای درج آگهی‌های شرکت تعیین شد.
شرکت سرمایه‌گذاری مسکن نوین پایدار، یکی از زیر مجموعه‌های شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن است که در ابتدا با هدف فعالیت در حوزه مسکن مهر با مشارکت شرکت بین‌المللی توسعه ساختمان تاسیس شده بود و سپس به منظور حضور در بازارهای ویژه، ماموریت شرکت مورد ارزیابی و بازنگری قرار گرفت.

مجمع نوین پایدار آبان 95

۲۵ آبان ۱۳۹۵ ۱۰:۱۰