مذاکرات مدیران گروه سرمایه‌گذاری مسکن با استان‌دار بوشهر

مدیر عامل گروه سرمایه‌گذاری مسکن و هیات همراه، طی سفری یک روزه به استان بوشهر، با استان‌دار این استان و نیز فرماندار شهرستان کنگان دیدار و گفتگو کردند.

به گزارش روابط عمومی شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن؛ محمدرضا امینی، مدیر عامل گروه سرمایه‌گذاری مسکن و هیات همراه با حضور در استان بوشهر از موقعیت پیشنهادی جهت ساخت پروژه‌های مسکونی و شهرک‌سازی برای کارکنان شرکت نفت در شهر جم از توابع شهرستان کنگان استان بوشهر بازدید به عمل آوردند.
پس از این بازدید که صبح روز دوشنبه 24 آبان ماه برگزار شد، مدیر عامل و هیات همراه در دو جلسه جداگانه با دکتر سالاری، استاندار بوشهر و همچنین مهندس یوسفی، فرماندار شهرستان کنگان و رستمی، مدیر کل راه و شهرسازی استان بوشهر، چگونگی همکاری طرفین برای ساخت پروژه‌های بزرگ مسکونی و شهرک‌سازی برای پرسنل شرکت نفت مورد بررسی قرار گرفت.

جلسه امینی با استاندار بوشهر آبان 95
جلسه امینی با استاندار بوشهر آبان 95

۲۵ آبان ۱۳۹۵ ۱۰:۲۵