مجمع شرکت «پویا نوین پارس» تشکیل شد

مجمع سالانه شرکت «پویا نوین پارس» به منظور بررسی عملکرد هیات مدیره در سال مالی منتهی به 31 شهریور ماه 1395 برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن، این مجمع روز شنبه مورخ 7 آذر ماه با حضور کلیه سهامداران در محل دفتر مرکزی شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن تشکیل شد. ترکیب هیات رئیسه این مجمع شامل محمدرضا امینی به عنوان رییس، محمد مهدی نادری به عنوان ناظر اول، میراحمد مصطفایی میلانی به عنوان ناظر دوم و علیرضا مخصوصی به عنوان منشی بود.
در این مجمع، گزارش یک ساله فعالیت هیات مدیره شرکت پویا نوین پارس توسط محمد تقی جنت رستمی، مدیرعامل این شرکت ارائه و پس از استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، صورت‌های مالی منتهی به 31 شهریورماه سال 1395 به تصویب سهامداران رسید.
همچنین موسسه حسابرسی تدبیرگران مستقل به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه اندیش ارقام به عنوان بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد نیز برای درج آگهی‌های شرکت تعیین شد.

شایان ذکر است شرکت پویا نوین پارس، یکی از شرکت‌های تابعه گروه سرمایه‌گذاری مسکن است که وظیفه  حسابرسی و کنترل ‌های داخلی شرکت‌های گروه را بر عهده دارد.


مجمع پویا نوین 95

۹ آذر ۱۳۹۵ ۱۲:۵۲