مصاحبه مدیر عامل گروه سرمایه‌گذاری مسکن با هفته نامه بانک و مسکن

هفته نامه بانک و مسکن در در جدیدترین شماره، مصاحبه خود با محمدرضا امینی، مدیر عامل شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن، را به چاپ رساند.
شماره 633 مورخ 20 آذر ماه 95

هفته نامه شماره 633 مورخ 20 آذر را از اینجا دریافت فرمایید

 

مصاحبه امینی با هفته نامه بانک مسکن 20 آذز 95

۲۰ آذر ۱۳۹۵ ۱۰:۳۷