مظاهریان : طرح مسکن اجتماعی در کمیسیون زیربنایی دولت تصویب شد

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه یکشنبه مسکن اجتماعی در کمیسیون امور زیربنایی دولت تصویب شد گفت:بر اساس این طرح قرار است سالانه ۱۰۰ هزار مسکن احداث شود که برای امسال ۷۰ هزار واحد مسکونی در نظر گرفته شده است.

حامد مظاهریان در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس گفت:اجرایی شدن طرح مسکن اجتماعی در کمیسیون امور زیربنایی دولت تصویب شد و برای تایید به صحن هیات دولت ارسال شد و بر اساس این طرح قرار است سالانه 100 هزار واحد مسکونی به مدت 5 سال احداث شود و برای سال اول که سال 95 است مقرر شده 70 هزار مسکن احداث شود.

وی ادماه داد:بر اساس این طرح که سازمان برنامه و بودجهT بودجه ای 200 میلیارد تومانی برای آن در نظر گرفته قرار است 570 هزار واحد مسکونی برای اقشار کم درآمد (سالانه 100 هزار واحد به مدت 5 سال)احداث شود البته برای سال اول قرار است 70 هزار واحد مسکونی احداث شود.

به گفته وی،این طرح در کمیسیون زیربنایی دولت که وزرای نیرو،راه و شهرسازی، کشاورزی، نفت و دو معاون رئیس جمهور حضور دارند به تصویب رسیده است و احتمالا تا دو هفته دیگر نیز در صحن هیات دولت مطرح و تصویب شود.

 

۲۳ آذر ۱۳۹۵ ۱۴:۲۳
فارس |