سرمایه گذاری مسکن شمالغرب جایزه برنزی جشنوارۀ ملی مدیریت پروژه را کسب کرد.

شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب موفق به دریافت جایزه برنزی در سومین جشنوارۀ ملی مدیریت پروژه ایران گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن، این جشنواره هر ساله توسط انجمن مدیریت پروژه در تهران برگزار می‌گردد که پروژه پزشکان اردبیل در فهرست کاندیداهای این دوره از جشنواره قرار گرفته بود. در ارزیابی انجام شده توسط انجمن مدیریت پروژه ایران، ده پروژه در رشته‌های مختلف مورد ارزیابی قرار گرفتند که در میان آن‌ها، مجتمع پزشکان اردبیل نیز موفق به دریافت جایزه برنزی این دوره از جشنواره گردید.
شایان ذکر است این جشنواره در محل سالن همایش‌های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد و فرهاد یاسمی (مدیر عامل شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمالغرب) به همراه اسحاقی (معاون فنی و اجرائی شرکت) و فتحی (مدیر نمایندگی اردبیل) در آن حاضر بودند.

جایزه برنزی از جشنواره مدیریت پروژه شمالغرب آذر 95

۳۰ آذر ۱۳۹۵ ۱۴:۴۴