بانک مسکن: سقف وام خرید مسکن سه برابر شده است

بانک مسکن اعلام کرد: این بانک با اجرای مجموعه سیاست های تحریک غیرتورمی تقاضای خرید مسکن در مدت چهار سال گذشته، سقف تسهیلات خرید مسکن را با افزایش سه برابری از 200 میلیون ریال به 600 میلیون ریال افزایش داد.

به گزارش ایرنا از روابط عمومی بانک مسکن، تسهیلات از محل اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن در تهران تا سقف 600 میلیون ریال و در شهرهای بزرگ و مراکز استان و همچنین شهرهای کوچک به ترتیب تا 500 تا 400 میلیون ریال به متقاضیان پرداخت می شود؛ ضمن اینکه این مبلغ تا سقف 100 ملیون ریال در قالب تسهیلات جعاله قابل افزایش است.
تسهیلات خرید مسکن در عین حال به تسهیلات بدون سپرده (وام اوراق) محدود نمی شود بلکه از محل صندوق پس انداز مسکن یکم،‌ در تهران 800 میلیون ریال و در دو گروه شهری دیگر نیز 600 و یا 400 میلیون ریال به سپرده گذاران این صندوق، تسهیلات پرداخت می شود.
براساس این گزارش، تفاوت عمده بین تسهیلات از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات و تسهیلات صندوق یکم در نرخ سود تسهیلات است؛ در واقع تسهیلات صندوق یکم با سود هشت درصد در بافت فرسوده و 9.5 درصد در سایر مناطق شهری است در حالی که نرخ سود تسهیلات از محل اوراق، 17.5 درصد تعیین شده است و برای استفاده از این وام نیازی به انتظار زمانی و سپرده گذاری نیست.
تسهیلات صندوق پس انداز یکم مختص خانه اولی هاست، اما همه متقاضیان خرید مسکن می توانند تسهیلات از محل اوراق را بدون معطلی از شعب بانک مسکن در سراسر کشور خریداری کنند.
بانک مسکن برای تسهیل شرایط خانه دار شدن زوج های فاقد سابقه مالکیت (خانه اولی ها)، در سال جاری، سه بار نرخ سود تسهیلات صندوق پس انداز مسکن یکم را کاهش داد و سرانجام موفق شد نرخ سود این تسهیلات را تک رقمی کند.
همچنین نرخ سود وام خانه اولی ها ابتدا از 14 به 13 درصد و پس از آن به 11 درصد کاهش یافت و در نیمه نخست امسال نیز به هشت و 9.5 درصد کاهش یافت.
همزمان با کاهش نرخ سود تسهیلات به سطح تک رقمی، به دلیل کاهش حدود 10 درصدی، مبلغ اقساط ماهانه این تسهیلات سه رقمی، جذابیت تسهیلات افزایش یافت و در نتیجه، حجم ثبت نام و سپرده گذاری در صندوق پس انداز مسکن یکم، بیش از 50 تا 60 درصد افزایش یافت.

 

۱۲ دی ۱۳۹۵ ۱۱:۱۹
ایرنا |