عضو جدید هیات مدیره «شرکت بازرگانی سرمایه‌گذاری مسکن» منصوب شد

در جلسه هیات مدیره شرکت بازرگانی سرمایه‌گذاری مسکن؛ عضو جدید هیات مدیره حکم خود را از مدیر عامل گروه سرمایه‌گذاری مسکن دریافت نمود.

به گزارش روابط عمومی شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن، محمدرضا امینی، مدیرعامل گروه سرمایه‌گذاری مسکن در حکمی هومن نوری را به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری مسکن زاینده‌رود به عنوان عضو غیرموظف هیات مدیره شرکت بازرگانی سرمایه‌گذاری مسکن منصوب و وی را جایگزین محمدرضا کریمی کرد. محمدرضا کریمی همچنان مدیر عامل این شرکت است.
در پایان جلسه امینی با اهداء لوح به کریمی، از زحمات ایشان قدردانی و برای نوری در سمت جدید آرزوی توفیق نمود.

تودیع معارفه در بازرگانی دیماه95
تودیع معارفه در بازرگانی دیماه95

۱۲ دی ۱۳۹۵ ۱۱:۵۸