تقدیر مدیریت بانک مسکن استان کرمان از شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب

مدیریت بانک مسکن استان کرمان از شرکت سرمایه‌گذاری مسکن جنوب به جهت ایفای نقش موثر در ساخت مسکن ایمن در جنوب کشور تجلیل نمود.

هفته نامه بانک و مسکن در شماره 637  مورخ 18 دی‌ماه 1395 خبر بازدید از مجتمع‌ مسکونی در حال ساخت شرکت سرمایه‌گذاری مسکن جنوب که تعدادی از روسای بانک مسکن شعب سطح شهر کرمان را حضور داشتند، پوشش خبری داد.
در این خبر آمده که محمد علی احمدی‌نژاد، معاون مالی و فناوری مدیریت بانک مسکن استان کرمان از شرکت سرمایه‌گذاری مسکن جنوب به عنوان یکی بزرگ‌ترین انبوه سازان جنوب کشور در زمینه ساخت، فروش و ارائه خدمات پس از فروش در صنعت ساختمان یاد کرد.

تقدیر بانک مسکن کرمان از شرکت جنوب

۲۲ دی ۱۳۹۵ ۱۴:۱۱