تشکیل کمیته برنامه و بودجه در «گروه سرمایه‌گذاری مسکن»

کمیته برنامه و بودجه شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن با عضویت معاون برنامه‌ریزی و امور شرکت‌ها، مدیران طرح و برنامه، مالی و بودجه، توسعه بازار، ارزیابی فنی – اجرایی و قائم مقام مدیریت مجامع و امور شرکت‌ها تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن، این کمیته در راستای نظارت هر چه بیشتر و همراستایی برنامه‌ها و بودجه شرکت‌ها با اهداف و سیاست‎‌های هلدینگ، با شرح وظایف و فعالیت‌های زیر تشکیل شده است:
اتصال استراتژی‌ها، سیاست‌ها و انتظارات هلدینگ در برنامه‌ها و بودجه سالانه شرکت‌های گروه و فراهم‌آوری بستری جهت جاری‌سازی استراتژی‌ها و تحقق اهداف کلان گروه
هم‌راستایی بودجه ریالی شرکت‌ها با برنامه‌ها و اهداف تولید و برنامة عملیاتی پروژه‌ها
تعیین، یکپارچه‌سازی و تصویب الزامات برنامه و بودجه شرکت‌ها (شامل الزامات تولید، فروش و مالی)
بکارگیری سازوکارها و الزامات موردنیاز جهت تحقق بودجه سالانه شرکت‌ها نظیر تعریف و کنترل برنامه‌های اقدام کلیدی (Action Plans)، تعریف و پایش ریسک‌های برنامه، برنامه‌ریزی و کنترل جریان نقدی (Cash Flow) فصلی و ...
بررسی برنامه و بودجه عملیاتی (شامل برنامه‌های تولید، فروش، منابع و مصارف، تسهیلات، سود موردانتظار) پیشنهادی شرکت‌ها و کنترل الزامات و انتظارات گروه
برگزاری جلسات تحلیلی برنامه و بودجه با حضور نمایندگان شرکت‌ها و ابلاغ تغییرات موردنیاز به آن‌ها
نهایی‌سازی و تصویب بودجه اصلاحی شرکت‌ها
تحلیل نتایج ارزیابی عملکرد ادواری شرکت‌ها، بازبینی و در صورت نیاز تعدیل برنامه‌ها و بودجه شرکت‌ها
استانداردسازی رویه‌ها و فرآیندهای برنامه و بودجه سالانه شرکت‌ها، تصویب و ابلاغ آن به شرکت‌ها و نظارت بر حسن اجرای فرایند
شناسایی و مدیریت برنامه‌های اقدام شرکت مادر جهت اطمینان از تحقق برنامه و بودجه مصوب شرکت‌های گروه، رفع مشکلات احتمالی آن‌ها و ایجاد فرصت‌های هم‌افزایی مناسب جهت ارتقای سطح عملکرد مجموعه
شایان ذکر است در راستای مشارکت کارکنان و نیز استفاده از خرد جمعی، کمیته‌های متعددی با وظایف مختلف در سطح گروه تشکیل شده‌اند که هر کدام بخشی از وظایف میان واحدی را مدیریت می‌نمایند. در پی تشکیل این کمیته نیز تا کنون برنامه و بودجه تعدادی از شرکت‌های تابعه در این کمیته مورد بحث و تبادل نظر کارشناسی قرار گرفته است و مطابق نظرات هلدینگ مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفته است.

کمیته برنامه و بودجه دیماه95

۶ بهمن ۱۳۹۵ ۱۵:۴۴