سرپرست «مدیریت منابع انسانی» گروه سرمایه‌گذاری مسکن منصوب شد

امیرحسین هوشنگی به عنوان سرپرست «مدیریت منابع انسانی» گروه سرمایه‌گذاری مسکن منصوب و جایگزین مجید فراهانی شد که پیش از این در این سمت مشغول کار بود.

به گزارش روابط عمومی شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن، در جلسه‌ای با حضور معاونین، مدیران گروه و کارشناسان منابع انسانی، محمدرضا امینی، مدیرعامل گروه سرمایه‌گذاری مسکن، «امیر حسین هوشنگی» را به عنوان سرپرست «مدیریت منابع انسانی» گروه سرمایه‌گذاری مسکن منصوب نمود. این انتصاب پس از استعفای فراهانی از این سمت صورت گرفت.
در این جلسه، معاونین و مدیران گروه نقطه نظرات خود را در خصوص برنامه‌ها و فرایندهای مدیریت منابع انسانی بیان داشتند. نگاه به نیروی انسانی سازمان به عنوان سرمایه انسانی، آموزش نیروها، ایجاد انگیزه در پرسنل و بهسازی فرایندهای منابع انسانی، از مهمترین موضوعاتی بود که توسط ایشان ارائه گردید.
امینی نیز در این جلسه ضمن تسلیت حادثه دلخراش پلاسکو، اظهار داشت: «یکی از مسئولیت‌های کلیدی مدیر منابع انسانی، حفظ سرمایه‌های انسانی سازمان است که لازم است در این راستا با ایجاد محیطی پر نشاط و انرژی بخش، بهره‌وری سازمان را ارتقا بخشیم». وی با اشاره به وظایف مختلف مدیریت منابع انسانی، از هوشنگی خواست در حوزه‌های جذب و نگهداشت سرمایه‌های انسانی گروه، نهایت تلاش خود را برای بهبود وضعیت موجود و دستیابی به وضعیت مطلوب به کار گیرد.
مدیر عامل گروه سرمایه‌گذاری مسکن در انتهای جلسه با یادآوری زحمات و تلاش‌های فراهانی، برای ایشان سلامت و سعادت و برای هوشنگی نیز در سمت جدید آرزوی توفیق روزافزون نمود.

هوشنگی سرپرست منابع انسانی شد بهمن95
هوشنگی سرپرست منابع انسانی شد بهمن95

۱۰ بهمن ۱۳۹۵ ۱۱:۰۲