عضو جدید هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس منصوب شد

در جلسه هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس که روز سه شنبه 12 بهمن ماه در دفتر این شرکت برگزار شد، مصطفی فلاحی به عنوان عضو جدید هیات مدیره منصوب گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس، فلاحی با حکم محمدرضا امینی، مدیرعامل شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن به عنوان عضو غیر موظف هیات مدیره منصوب و جانشین محسن قالیچه‌باف یزدی شد که پیش از این در این سمت قرار داشت. امینی همچنین در این جلسه با اهدای لوح از زحمات محسن قالیچه باف یزدی، نایب رئیس سابق هیات مدیره قدردانی کرد.
شایان ذکر است فلاحی که با تصمیم هیات مدیره به عنوان نایب رئیس در هیات مدیره حضور خواهد داشت، همزمان مدیر ارزیابی فنی و اجرایی گروه نیز می‌باشد.

عضو جدید هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس منصوب شد

عضو جدید هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس منصوب شد

عضو جدید هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس منصوب شد

۱۸ بهمن ۱۳۹۵ ۱۰:۱۶