شورای معاونین و مدیران گروه سرمایه‌گذاری مسکن تشکیل شد

امروز سه شنبه 26 بهمن ماه 1395، نشست ماهانه معاونین و مدیران گروه سرمایه‌گذاری مسکن در سالن جلسات دفتر مدیر عامل تشکیل و در مورد مسائل روز شرکت بحث و تبادل نظر گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن، در این جلسه که به صورت ماهیانه برگزار می‌گردد، علاوه بر تبادل نظر در خصوص مسائل و مشکلات و بررسی وضعیت روز بازار مسکن، از مدیران سابق «منابع انسانی» و «توسعه بازار» که شرکت را ترک نموده‌اند، تقدیر و لوح تقدیری نیز از سوی مدیر عامل گروه به مدیر «حقوقی و امور املاک» اعطا گردید.
محمدرضا امینی، مدیر عامل گروه سرمایه‌گذاری مسکن در ابتدای جلسه با تاکید بر لزوم حفظ کیفیت ساخت، بر کاهش بهای تمام شده تاکید نمود و راهکار برون‌رفت از مشکلات فعلی و توسعه فعالیت‌ها در آینده را توجه به چرخه تعریف پروژه‌های پربازده، ساخت با کیفیت و مدیریت شده و فروش حرفه‌ای و مهندسی شده دانست. وی از تمامی مدیران و معاونین گروه خواست در این امر وی را یاری نموده و نظرات خود را در این خصوص ارائه نمایند.در ادامه جلسه، بحث و تبادل نظر در خصوص موضوعات فوق صورت گرفت و مدیر عامل گروه دستور بررسی راهکارهای پیشنهادی را به واحدها سازمانی مربوطه صادر نمود.
در ادامه جلسه، تودیع و تکریم سعید سعادتمند، مدیر سابق توسعه بازار و مجید فراهانی، مدیر سابق منابع انسانی گروه برگزار گردید و امینی با اعطای لوح، از ایشان بابت ارائه خدمات شایسته در طول مدت فعالیت در شرکت تقدیر نمود. وی با اشاره به این که ارتباط شرکت با این افراد قطع نشده است، خواهان بهره‌گیری از نظرات و تجربیات نیروهای قدیمی و با سابقه شرکت در پیش‌برد امور شد.
امینی همچنین به دلیل زحمات شایسته برای حل مشکل حقوقی پروژه بام چالوس که می‌توانست مشکلات زیادی را برای شرکت شمال و مجموعه هادینگ ایجاد نماید، با اهدای لوح  تقدیر از شریفی، مدیرحقوقی و امور املاک شرکت تقدیر به عمل آورد.

تقدیر از شریفی نویسی
تودیع فراهانی

تودیع سعادتمند

۲۶ بهمن ۱۳۹۵ ۱۷:۰۶