ابراهیمی مدیر «فناوری اطلاعات» گروه سرمایه‌گذاری مسکن شد

سرپرست سابق مدیریت فناوری اطلاعات گروه سرمایه‌گذاری مسکن حکم خود را از دستان امینی دریافت نمود.

به گزارش روابط عمومی شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن؛ پیرو انتصاب سید فریبرز ابراهیمی به عنوان سرپرست مدیریت فناوری اطلاعات گروه سرمایه‌گذاری مسکن در 31 مردادماه امسال، محمدرضا امینی، مدیر عامل گروه  روز سه شنبه 26 بهمن ماه در جلسه شورای معاونین و مدیران، حکم مدیریت این واحد را به ایشان تقدیم نمود.

حکم مدیریت ابراهیمی در فناوری اطلاعات

۲۶ بهمن ۱۳۹۵ ۱۷:۱۴