چاپ یادداشت مدیر عامل شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن در روزنامه دنیای اقتصاد

یادداشت محمدرضا امینی، در روزنامه دنیای اقتصاد، روز چهارشنبه مورخ 27 بهمن ماه 1395 به چا پ رسید
یادداشت امینی در روزنامه دنیای اقتصاد
۲ اسفند ۱۳۹۵ ۰۹:۳۷