تقاضای مسکن در آغاز دهه 90 سالانه 100 هزار واحد افزایش می‌یابد

وزیر مسکن و شهرسازی گفت:نیاز سالانه به مسکن در حال حاضر یک میلیون و 500 هزار واحد مسکونی است که پیش بینی می شود در سال 90 و 91 به دلیل اوج نیاز مسکن این عدد به یک میلیون و 600 هزار واحد مسکونی برسد.
محمد سعیدی کیا در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اظهار داشت:از آنجا که همواره بخش خصوصی 80 تا 90 درصد ساخت و سازها را به خود اختصاص می دهد، طی 4 سال گذشته تلاش بر این بوده است که بخش خصوصی تقویت و قدرت عمل بیشتری بیابد.
وی افزود:استقبال و مشارکت بخش خصوصی در بخش مسکن به دلیل وجود تقاضای موثر است، بنابراین چون نیاز مسکن در سه سال آینده به اوج خود می رسد پیش بینی می شود که نیاز مسکن از یک میلیون و 500 هزار واحد مسکونی با 100 هزار واحد افزایش به یک میلیون و 600 هزار واحد مسکونی برسد.
وی تاکید کرد:رشد 24 درصدی سرمایه گذاری بخش خصوصی در 10 سال گذشته موید این است که بخش خصوصی به خاطر جذابیت بازار مسکن سعی در افزایش حضور خود داشته است.
۱۶ خرداد ۱۳۸۸ ۰۹:۱۲
فارس |