مراسم کلنگ زنی پروژه ارغوان رشدیه در شهر تبریز برگزار شد

امینی، مدیرعامل شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن به همراه معاونین و برخی مدیران گروه ضمن بازدید از پروژه‌های در دست اجرای شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمالغرب در شهر تبریز، کلنگ احداث پروژه مشارکتی ارغوان رشدیه را در این شهر به زمین زد.

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب؛ روز سه شنبه 29 فروردین ماه 96، محمدرضا امینی، مدیر عامل گروه سرمایه‌گذاری مسکن به همراه معاونین و برخی از مدیران گروه و مدیر عامل و مدیران شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمالغرب و همچنین مدیران شرکت ساکو با حضور در محل پروژه مشارکتی ارغوان رشدیه تبریز، کنلگ احداث این مجموعه را به زمین زدند. شایان ذکر است پروژۀ ارغوان رشدیه تبریز یکی از پروژه های در دست اجرای شرکت می باشد که با مشارکت شرکت ساکو در منطقۀ رشدیۀ تبریز پس از بررسی و مطالعات فراوان در زمینی به مساحت (3000 هزار)  مترمربع و زیربنای (20000 هزار)  مترمربع به مرحلۀ اجرا رسیده است.
در این سفر یک‌روزه، امینی وهیات همراه همچنین با حضور در محل پروژه‌های شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمالغرب در شهر تبریز ضمن بازدید از پروژه‌های در دست اجرای شرکت، از نزدیک در جریان روند اجرای این پروژه‌ها قرار گرفتند. و نقطه نظرات خود را جهت انجام به موقع پروژه‌ها به اطلاع رساندند.
درادامه امینی و هیات همراه با حضور در دفتر شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمالغرب، در جریان گزارشات عملکرد شش ماهه که توسط یاسمی مدیر عامل، معانین ومدیران این شرکت ارائه گردید قرار گرفتند. و همچنین پروژه‌های در دست مطالعه و آتی را مورد بررسی قرار دادند که در پایان این جلسه امینی، رهنمودهای لازم را جهت سرعت بخشیدن به برنامه‌های جاری شرکت و همچنین تعریف پروژه‌های سودآور برای شرکت ارائه نمود.

مراسم کلنگ زنی پروژه ارغوان رشدیه در شهر تبریز برگزار شد


مراسم کلنگ زنی پروژه ارغوان رشدیه در شهر تبریز برگزار شد
مراسم کلنگ زنی پروژه ارغوان رشدیه در شهر تبریز برگزار شد

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ ۱۵:۵۷