آغاز فاز جدید تبلیغات پروژه‌های شرکت در شعب منتخب بانک مسکن شهر اراک

در راستای تعاملات بیشتر «بانک مسکن» و «گروه سرمایه گذاری مسکن»، استندهای معرفی پروژه‌های شرکت در شعب منتخب بانک مسکن شهر اراک قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن؛ روز شنبه دوم اردیبهشت ماه امسال، همزمان با حضور مدیران و کارشناسان مدیریت بازاریابی و توسعه کسب و کار و مدیریت روابط عمومی گروه سرمایه‌گذاری مسکن در شهر اراک، استندهای معرفی پروژه‌های شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن و بروشورهای اختصاصی شعب بانک در چند شعبه بانک مسکن اراک قرار گرفت. شایان ذکر است این رویکرد جدید به منظور استفاده از پتانسیل‌ها و هم‌افزایی میان بانک مسکن و شرکت در دستور کار قرار گرفته است. در این راستا استندهای معرفی پروژه‌های شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن به زودی در شعب بانک مسکن سایر استان‌ها نیز قرار خواهد گرفت.

استند های معرفی شرکت

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ ۱۶:۰۶