تفاهم نامه همکاری بین «گروه سرمایه‌گذاری مسکن» و «شرکت توسعه متوازن مسکن ایرانیان» امضا شد

«گروه سرمایه‌گذاری مسکن» و «شرکت توسعه متوازن مسکن ایرانیان» برای نوسازی بافت‌های فرسوده شهری، تفاهم نامه همکاری امضاء کردند

به گزارش روابط عمومی شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن، این تفاهم نامه روز ‌دوشنبه، 11اردیبهشت ماه امسال، در راستای تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و رونق بخشی به تولید و اشتغال از طریق نوسازی و باز آفرینی بناها و بافت‌های شهری می‌باشد که «شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن» به نمایندگی محمدرضا امینی به عنوان مدیر عامل از یک سو و «شرکت توسعه متوازن مسکن ایرانیان» به نمایندگی از محمد خوشرو از سوی دیگر برای نوسازی بافت‌های فرسوده، ناپایدار و ناکار آمد شهری و در جهت برقراری زمینه مشارکت گسترده اجرایی و مالی گروه سرمایه گذاری مسکن در محدوده‌هایی که برنامه نوسازی و باز آفرینی آن‌ها توسط «شرکت توسعه متوازن ایرانیان» در دست اقدام است در 9 بند به امضاء طرفین رسید.
این جلسه در شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن برگزار گردید، که معاونین و برخی از مدیران هر دو شرکت در نشست حضور داشتند
شایان ذکر است شرکت توسعه متوازن مسکن ایرانیان از سال 1388به طور تخصصی با ورود به ساخت و ساز در بافت فرسوده گردیده است که کار خود را با تعریف 700 واحد آغاز نموده است که تاکنون ساخت 600 واحد در بافت فرسوده را به اتمام رسانده است.به همین منظور گروه سرمایه‌گذاری مسکن در صدد است با مشارکت این شرکت بتواند با ورود به پروژه‌های نوسازی بافت فرسوده، رسالت خود را در این زمینه به انجام برساند.

تفاهم نامه همکاری بین «گروه سرمایه‌گذاری مسکن» و «شرکت توسعه متوازن مسکن ایرانیان» امضا شد
تفاهم نامه همکاری بین «گروه سرمایه‌گذاری مسکن» و «شرکت توسعه متوازن مسکن ایرانیان» امضا شد
تفاهم نامه همکاری بین «گروه سرمایه‌گذاری مسکن» و «شرکت توسعه متوازن مسکن ایرانیان» امضا شد

۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ ۱۵:۱۵