اولین جلسه کمیته فناوری و ساخت در گروه سرمایه‌گذاری مسکن تشکیل شد.

اولین جلسه کمیته فناوری و ساخت با حضور مدیر عامل، معاونین و مدیر تحقیق و توسعه گروه سرمایه‌گذاری مسکن و معاونین فنی شرکت‌های تابعه گروه برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن؛  این جلسه در اول خردادماه 96 با حضور محمدرضاامینی، مدیر عامل، معاونین، و معاونین فنی و اجرایی شرکت‌های گروه سرمایه‌گذاری مسکن در سالن جلسات مدیر عامل شروع به کار نمود. امینی، سخنان مهمی در زمینه شرح وضعیت شرکت از نظر کیفیت ساخت و ساز، میزان تولید و نیز چالش‌های موجود در بازار و راهکار‌های کاهش بهای تمام شده پروژه ها بیان داشتند.
امینی هدف اصلی تشکیل این نشست را تجمیع دانش فنی جهت هم افزایی گروه سرمایه‌گذاری مسکن عنوان داشت و در ادامه سه چالش پیش روی این عرصه را به شرح ذیل عنوان نمود:
ایشان نخستین چالش را نقدینگی دانست و بیان داشت مهمترین چالش صنعت ساختمان در همه‌ی زمان‌ها موضوع نقدینگی است که در زمان فعلی این مشکل ملموس تر گردیده است
چالش دوم را امینی سودآوری عنوان نمود و گفت: سود، عامل حیات همه‌ی شرکت ها است که با رفع مشکلاتی مانند قیمت تمام شده پروژه‌ها و ... می‌توان به سود مورد نظر دست پیدا کرد.
سومین چالشی که مدیر عامل عنوان نمود، تعریف پروژه‌های جدید در سرمایه‌گذاری مسکن بود. امینی گفت: تعریف پروژه جدید در شرکت‌ها بایستی هم سو با سیاست‌های گروه انجام گردد که موضوعاتی چون تامین مالی پروژه از مهمترین موضوعاتی است که قبل از ورود به ساخت پروژه باید ارزیابی گردد، در همین راستا با تزریق نیروی انسانی خبره، یک واحدی در معاونت مالی و منابع انسانی گروه جهت بررسی تامین مالی پروژه‌ها تشکیل شده است.
در ادامه جلسه با توجه به نظام نامه تدوین شده در این خصوص، مقرر گردید حداقل در دوره های یک ماه تا 45 روزه این جلسات در محل شرکت ها و همراه با بازدید از پروژه های گروه تشکیل گردید.
اهداف تشکیل این کمیته در پنج حوزه اصلی قرار داشتند که در آغاز زمان دوم جلسه در سالن اجتماعات گروه، توسط مهندس کاری، کارشناس سازمان تحقیقات وزارت راه و شهرسازی به شرح ذیل عنوان گردید.
1-  حوزه کنترل و پایش برنامه بخش فنی و اجرایی شرکت های گروه.(شاخص کیفی پروژه ها و شاخص های پیشرفت)
2-  توسعه خلاقیت و نوآوری در ساخت پروژه‌های گروه.
3-  حوزه ثبت و انتقال تجربیات و دانش.(در این حوزه به معرفی سیستم ها و تکنولوژیهای مفید در محدوده ساخت و ساز نیز پرداخته می شود.)
4-  حوزه ساخت و ساز پایدار و مهندسی ارزش.(در نقش راهبر مهندسی ارزش در شرکت های گروه.)
5-  تشریح و تبیین الزامات برند گروه و نحوه رعایت این الزامات در بخش های فنی و اجرایی با همکاری در تدوین دستور العمل ها و استانداردها و روش های اجرایی مناسب.
در این جلسه در خصوص مدل تدوین شده ارزیابی و انتخاب تکنولوژی در پروژه های گروه، دیتیل‌های اجرایی مبحث 19 مقررات ملی ساختمان و مسکن(صرفه جویی در انرژی)، برنامه پیاده سازی ایمنی، سلامت و محیط زیست در پروژه‌های گروه و روش‌های نوین مقابله با حریق در سازه های فولادی بحث و تبادل نظر گردید. مقرر گردید جلسه بعدی کمیته فناوری و ساخت در شرکت سرمایه‌گذاری زاینده‌رود تشکیل گردد.
جلسه کمیته فناوری و ساخت خرداد96
جلسه کمیته فناوری و ساخت خرداد96
جلسه کمیته فناوری و ساخت خرداد96

۳ خرداد ۱۳۹۶ ۱۳:۵۰