تغییر سیاست بانک ها در حوزه مسکن

دبیر کانون سراسری انبوه سازان با تاکید بر این که موانع تولید مسکن در کشور برطرف نشده است، گفت: علاوه بر ضرورت بررسی و رفع موانع قانون پیش فروش ساختمان، سیستم بانکی نیز باید نسبت به رفتاری که در حوزه تولید مسکن دارد، تجدیدنظر کند.

ایران اکونومیست - فرشید پور حاجت با تاکید بر این که هنوز به شکاف های سال های 90 و 91 بازار مسکن پوشش داده نشده است، به تسنیم اظهار کرد: یک ابزار مالی قوی برای حوزه مسکن و تقویت تقاضا طی چهار سال اخیر دیده نشده است.وی با تاکید بر این که مشکل کنونی مسکن در کشور عدم تقویت طرف تقاضاست، تصریح کرد: دولت باید با ابزارهای مالی تقاضا را تقویت کند در این راستا باید تسهیلات بانکی مناسب برای ورود مردم به بازار مسکن در اختیار متقاضیان قرار گیرد.وی ادامه داد: باید با یک نرخ مناسب تسهیلات مناسب اقشار مختلف جامعه را پرداخت کنیم که معتقدم با شرایط کنونی سیستم بانکی کشور تحقق این امر دشوار است.دبیر کانون سراسری انبوه سازان به حوزه ساخت و ساز اشاره کرد و افزود: در حوزه تولید هنوز برخی از موانع تولید رفع نشده و بایستی خیلی سریع این مسائل مورد بررسی قرار گرفته و حل شود.پورحاجتبا اشاره به ضرورت بررسی قانون پیش فروش ساختمان و رفع موانع این قانون گفت: سیستم بانکی نیز باید نسبت به رفتاری که در حوزه تولید مسکن دارد، تجدیدنظر کند.وی پیشتر نیز با بیان این که بازار مسکن انتظارات را برآورده نکرد گفته بود: تقاضای موثر در بازار مسکن وجود دارد، اما مردم به دلیل کمبود نقدینگی نتوانسته اند وارد حوزه خرید مسکن شوند. پورحاجت درخصوص تاثیرگذاری افزایش وام خرید بر بازار مسکن، اظهار کرد: مهم ترین مسئله در خصوص افزایش سقف تسهیلات مسکن، نرخ سود آن است، در واقع این نرخ تعیین کننده تاثیرگذاری وام بر بازار مسکن است.

 

۷ خرداد ۱۳۹۶ ۱۰:۱۰
ایران اکونومیست |